4Blue

ERVAREN PARTNER IN ZONNESTROOMSYSTEMEN

Samen met het zittende management heeft Pallieter RENEFF geïnvesteerd in 4BLUE, een groothandel in PV-modules, omvormers en toebehoren. Het 4BLUE-team heeft toonaangevende ervaring in de nationale én internationale markt voor zonnestroomsystemen en levert -in nauwe samenwerking met zorgvuldig geselecteerde lokale en vakbekwame solar installateurs- kant-en-klare en gegarandeerd beschikbare zonnestroomsystemen en bijbehorende services aan de markt.

Een innovatieve marktbenadering

Met behulp van een webshop kunnen ook eenvoudig en klantvriendelijk zonnestroomsystemen worden geconfigureerd. De geselecteerde lokale solar-installateur verzorgt daarbij de installatie, terwijl 4BLUE de configuratie alsook de commerciële- en technische ondersteuning verzorgt. Desgewenst faciliteert 4BLUE ook de financiering en de monitoring van de prestaties van de zonnestroomsystemen. Kortom een innovatieve marktbenadering, waarbij de sterktes van alle betrokken partners maximaal worden ingezet voor hoge klanttevredenheid en optimale waardecreatie in een hoog competitieve markt.