Pallieter RENEFF

FOCUS OP DUURZAAMHEID & ENERGIE EFFICIENTIE

Als jongste divisie binnen Pallieter Group richt Pallieter RENEFF zich op activiteiten die betrekking hebben op duurzame energie en energie-efficiëntie en het deelnemen in bedrijven in binnen- en buitenland die zich daarin onderscheiden. Pallieter RENEFF ziet de markt van duurzame energie en energie-efficiëntie als lange termijn groeimarkt, waarin zij op basis van relevante netwerken en aanwezige kennis een interessante positie kan opbouwen.

Daarnaast zouden de activiteiten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor bedrijven binnen Pallieter Tools, aangezien bouwproducten en -materialen aan voortdurend strengere duurzaamheideisen dienen te voldoen. Maar ook tussen de deelnemingen van Pallieter RENEFF zelf wordt actief getracht kruisbestuiving te laten plaatsvinden en daarmee versneld waarde te creëren.

Pallieter RENEFF heeft een lange termijn strategie en wil inspelen op de vraag naar opwekking van schone energie, die naar verwachting zal versnellen als gevolg van een kostenverlaging van producten en strengere voorschriften van overheden. Efficiënter gebruik van geproduceerde energie is nu erkend als de goedkoopste manier om CO2 reductie te bereiken en de kwetsbaarheid als gevolg van exposure naar prijsbewegingen van traditionele energie te verminderen.

Pallieter RENEFF richt zich met name op product-markt ketens van zowel PV solar als LED, waarbij het streven is om de positie te versterken door middel van het actief aanwezig zijn in meerdere delen binnen dezelfde keten.

Actief zijn in de gehele keten en streven naar kruisbestuiving tussen verschillende investeringen.

shape